níže

PROPOZICE

O p a v s k á   m í l e  (1609 m), 5. ročník

a 27. ročník memoriálu Stanislava Mikesky

      

Datum:

 • středa 6. 9. 2017, start 18.00 hodin

Garanti závodu:          

 • BěhOpava - spolek, Statutární město Opava- záštita primátora města a Česká unie sportu- SPORTUJ S NÁMI 2016

Kategorie:

Všechny věkové kategorie:

muži ELITA - bez omezení věku, závodník již nebude hodnocen ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního nebo rodinného týmu.

muži A: 19 - 39 let roč. 1998 - 1978

muži B: 40 – 49, 1977 – 1968

muži C: 50 – 59, 1967 – 1958

muži D: 60+ ,1957 a starší

ženy ELITA – bez omezení věku, závodnice již nebude hodnocena ve své věkové kategorii

ženy A: 19 – 34 let 1998 -1983

ženy B: 35 – 50 let 1982 - 1967

ženy C: 51+ ,1966 a starší

dívky: do 10 let, 2007 a mladší

dívky: 11 – 15, 2006 – 2002

dívky: 16 -18, 2001 – 1999

hoši do 10 let, 2007 a mladší

hoši 11 – 15, 2006 – 2002

hoši 16 – 18, 2001– 1999

vozíčkáři

FIREMNÍ TÝM mají minimálně 5 členů, jedna z týmu musí být žena. Hodnotí se čas ženy a čtyř členů firemního týmu s nejlepšími časy. Jedna firma může přihlásit více týmů.

Oceněny budou první tři firemní týmy.

Firemními týmy se nerozumí sportovní kluby, sportovní spolky, TJ apod.

RODINNÝ TÝM mají minimálně 3 až 5 členů, za rodinný tým poběží alespoň jedno dítě do 15 let. Hodnotí se čas dítěte do 15 let a dalších členů rodinného týmu s nejlepšími časy.

Oceněny budou první tři rodinné týmy.

Do firemních i rodinných týmů nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA.

ZPŮSOB REGISTRACE TÝMŮ:

1. Vyberte v týmu zodpovědnou osobu - vedoucí týmu.

2. Tato osoba zaregistruje firemní nebo rodinný tým na stránkách Opavské míle v odkazu Registrace týmu.

3. Po otevření odkazu Registruj svůj tým, odpovědná osoba vypíše všechna políčka a vymyslí PIN – kombinaci písmen či číslic a název týmu.

4. Odpovědná osoba se poté sama zaregistruje na závod do příslušné kategorie a taktéž vyplní PIN v tabulce č. 2.

5. PIN zašle ostatním členům týmu, aby se mohli pod tímto PINem registrovat do týmu.

6. Ostatní členové týmu nemusí vůbec otvírat odkaz Registrace týmu, neboť mají příslušný PIN od svého vedoucího a ten vpisují do osobní registrace v tabulce č. 2 – Údaje o týmu.

Tímto krokem je zaregistrován/a jako osoba i jako člen týmu.

PLATBA TÝMY:
1. Členové týmu mohou zaplatit jako jednotlivci, každý zvlášť své startovné se svým vygenerovaným variabilním symbolem.

2. Platbu za všechny členy týmu provede zodpovědná osoba se svým variabilním symbolem a zašle na e-mail adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informaci: jména a variabilní symboly členů týmů, za které byla platba provedena.

Registrace:
 • do 30. 8. 2017, 23:59 hod, ve webovém registračním systému na stránce www.opavskamile.cz (registrace + podrobné informace)
 • Možnost objednání funkčního unisexového běžeckého trička s potiskem a logem Opavské míle, dětské velikosti 134/8 let, 146/10 let, XS, S, M, L, XL, a dámského bavlna/elastan tílka ve velikosti XS, S, M, L, XL do 28. 8. 2017. Cena 280 Kč, obdržíte při prezentaci závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit registraci v okamžiku naplnění kapacity závodu 800 závodníky. Pokud závodník neuhradí startovné do 7 dnů po přihlášení, je automaticky ze startovní listiny vyřazen, přihláška je zrušena. Chce-li závod absolvovat, musí dojít k opětovné registraci a úhradě startovného.
 • Po zaplacení přihlášky a zpracování platby vám přijde e-mail, který slouží jako potvrzení pro vydání startovního čísla
 • Pro ověření platnosti přihlášky slouží odkaz Startovní listina, zobrazující pouze řádně zaplacené přihlášky.
Prezence:
 • 6. 9. 2017, Horní náměstí, od 15.00 hodin do 17.00 hodin
 • Řádně registrovaní závodníci přes web, kteří v termínu uhradí startovné, obdrží při prezentaci startovní číslo se jménem a jednorázovým čipem, který je součástí startovního čísla a drobné upomínkové dárky.
 • Prezentace na místě pouze v případě, nebudou-li vyčerpána čísla do výše 800 závodníků, startovní číslo bude beze jména.
 • Startovní čísla se nevrací.
Přesun od prezence na start:
 • Přesun na start individuálně po prezenci. Trasa bude značená (směr – Olomoucká ulice). Závodníci mohou použít zdarma trolejbusovou přepravu, podmínkou je startovní číslo na dresu.
 • Možnost úschovy osobních věcí v bývalém obchodním středisku Slezanka.
 • Doba startu je uzpůsobená městské hromadné dopravě.
Start:

 • 18 hodin, ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici)
 • Možnost odložení svrchního oblečení do přistaveného automobilu, který odveze svršky do prostoru cíle (hlídané).
 • Rozhodčí řadí závodníky z bezpečnostních důvodů v pořadí: elita – výkonní a amatérští běžci/běžkyně, amatérští běžci dle předpokládaného cílového času. Děti a vozíky.
 • Závodníci musí proběhnout snímacím kobercem na startu, čip umístěný na startovním čísle sejme startovní čas závodníka. 

Trať:
 • Start: ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské nemocnici), dále po ul. Olomoucká, doprava na Horní náměstí (cíl).
 • Délka 1609 m.
 • Naváděcí prapory 400 m, 800 m, 1000 m, 1200 m, cíl.
 • Závodníci dbají pokynů pořadatele, běží v pravé části vozovky za částečně uzavřeného provozu a dbají na svou bezpečnost. (viz pravidla při registraci závodníka).  
 • Trať je přesně vyměřená a certifikovaná Český atletickým svazem.
Vyhlášení vítězů:  

 • Bezprostředně po skončení závodu – květinový ceremoniál pro kategorie elita
 • První tři závodníci v každé kategorii, peněžní (elita) a věcné ceny
 • Všichni účastníci obdrží v cíli pamětní medaili a pití

Průběh závodů:   

 • Závod probíhá podle pravidel atletiky.

Startovné
 • Startovné se platí pouze bezhotovostní formou, na číslo účtu, které je součástí registračního systému.

1.5. - 15. 7. 2017

děti do 10 let a vozíčkáři - zdarma

11-15 let - 50 Kč

dospělý  - 100 Kč

16.7. - 30. 8. 2017

děti do 10 let a vozíčkáři - zdarma

11-15 let - 80 Kč

dospělý  - 150 Kč

na místě:

děti do 10 let - 50 Kč

11-15 let  - 150 Kč

dospělý - 200 Kč

vozíčkáři zdarma

 • 5 Kč z každého startovného bude věnováno řediteli Základní školy a Praktické školy jednoleté a SPC Srdce. Příspěvek bude použit na ozdravný rehabilitační pobyt žáků této školy. Stejně tak můžete přispět dobrovolnou částkou na ozdravný rehabilitační pobyt na prezentaci do kasičky. Šek s vybranou částkou bude předán během závěrečného ceremoniálu.
 • Registrace na místě, jen v případě, že nebudou vyčerpaná startovní čísla v počtu 800.

Občerstvení:
 • Pitný režim po doběhu, Horní náměstí
Prize money

MUŽI - elita

 • 1. místo: 5.000,- Kč         4. místo: 2.000,- Kč
 • 2. místo: 4.000,- Kč         5. místo: 1.000,- Kč
 • 3. místo: 3.000,- Kč         6. - 10. místo: 500,-Kč

ŽENY - elita

 • 1. místo: 4.000,- Kč        
 • 2. místo: 2.000,- Kč
 • 3. místo: 1.000,- Kč
 • 4. – 5. místo:  500,- Kč

Časová bonifikace:

MUŽI

 • za čas lepší jak: 4:04 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč
 • za čas lepší jak: 4:09 (první nejrychlejší): 1.000,-Kč

ŽENY

 • za čas lepší jak 4:35 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč
 • za čas lepší jak 4:50 (první nejrychlejší): 1.000,-Kč

Vítězové:

rok 2016: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice 4:36 a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:06

rok 2015:  Lenka Švábíková, USK Praha, 5:03 a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:05

rok 2014:  Jíšová Barbora, Perňa systém 5:05,7 a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:11,5

rok 2013:  Jíšová Barbora, USK Praha 5:23 a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:14

Funkcionáři závodu:

Ředitel:                  Jiří Sýkora (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Hlavní rozhodčí:     Petr Mikeska

Časomíra:              ON LINE SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava, www.onlinesystem.cz

Komentátor:            Štěpán Škorpil

Startér:                   Imrich Bugár – reprezentant v hodu diskem, stříbrný z olympiády v Moskvě v roce     1980 a mistr Evropy i mistr světa v hodu diskem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v organizaci závodu.

Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci závodů dobrovolným organizátorům, Městské policii Opava, Policii ČR, územnímu odboru Opava, sponzorům a partnerům.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU

 Uvědomuji si, že účast na této akci může být nebezpečná a zúčastním se jen tehdy, pokud jsem zdravotně a fyzicky způsobilý.

Pokud se zúčastním této soutěže, přebírám plnou zodpovědnost na sebe za jakékoliv nehody a zranění, které se mohou přihodit během cesty na soutěž, během soutěže, nebo během mého pobytu v prostorách soutěže.

Také dávám na vědomí, že přebírám na sebe celé riziko spojené s účastí na této akci, včetně, ale ne výlučně za následující: pády, fyzický kontakt se soutěžícími, vliv počasí a silničního provozu a podmínky na cestách. 

Také já, moji příbuzní a moji právní zástupci tímto potvrzujeme, že se navždy zříkáme možnosti požadovat náhradu škody od organizátorů, sponzorů a jejich právních nynějších a jak i budoucích zástupců a osob zapojených do této akce za moje zranění, škody, pohledávky, které se mohou vyskytnout během mé účasti na této akci, nebo jsou spojeny s akcí.

•          Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).

•          Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

•          Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

•          Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky. 

•          Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

•          Za odložené věci pořadatel neručí.

•          Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.

•          Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

•          Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .